III Curso de Cooperación e Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano (III Curso de Cooperación y Tecnología para el Desarrollo Humano)

por davidgp el 13/03/2008

Una amiga de Enxeñería sen Fronteiras me ha mandado información sobre el III Curso de Cooperación e Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano (III Curso de Cooperación y Tecnología para el Desarrollo Humano)

Enseñería sen Fronteiras

En galego (en castellano más abajo)

III Curso de Cooperación e Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano.

Enxeñería Sen Fronteiras Galicia (ESF-Galicia) organiza, en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela, a terceira edición do curso Cooperación e Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano.

A través del, Enxeñería Sen Fronteiras persegue mostrar aos alumnos unha visión global das causas e consecuencias da pobreza e da desigualdade no mundo e a necesidade de xuntar esforzos e adquirir un compromiso activo para poder combater esas situacións. Mostrarase ademais a importancia de por a tecnoloxía e a enxeñería a servicio do desenvolvemento, entendéndoas e aplicándoas dentro do entorno cultural, político, social, económico e ambiental en que se empregan.

O curso ten unha duración de 60 horas e desenvolverase durante o mes de marzo (28,29 e 30) e abril (11,12 e 13) no campus sur de Santiago de Compostela e no mes de maio no campus de Lugo, e está dirixido a toda a poboación universitaria e, en xeral, a todos aquelas persoas que están interesadas na cooperación ao desenvolvemento.

O prazo para matricularse estará aberto ata o mércores 26 de marzo de 2008

En castellano

III Curso de Cooperación y Tecnología para el Desarrollo Humano.

Enxeñería Sen Fronteiras Galicia (ESF) organiza, en colaboración con la Universidade de Santiago de Compostela (USC), la tercera edición del curso de Cooperación y Tecnología para el Desarrollo Humano.

A través de él, Enxeñería Sen Fronteiras pretende mostar al alumno una visión global de las causas y consecuencias de la pobreza y la desigualdad en el mundo, así como la necesidad de aunar esfuerzos y adquirir un compromiso activo para poder combatir estas situaciones. Se mostrará, además, la importancia de poner la tecnología y la ingeniería al servicio del Desarrollo Humano, comprendiéndolas y aplicándolas dentro del entorno cultural, político, social, económico y ambiental en el que se emplean.

El curso tiene una duración de 60 horas y se desarollará durante los meses de marzo (28, 29 y 30) y abril (11, 12 y 13)en el campus sur de Santiago de Compostela, y en el mes de mayo en el campus de Lugo. Está dirigido a toda la población universitaria y, en general, a todas aquellas personas que se hallen interesadas en la cooperación para el desarrollo.

El plazo para matricularse estará abierto hasta el jueves 27 de marzo del presente año 2008.

Leave a Comment

Entrada anterior:

Entrada siguiente