Radón Galicia

por davidgp el 25/09/2007

Un amigo mío me pidió que anunciase los servicios de su laboratorio de medición de Radón en Galicia que realizan allí. Según su página web

O gas radón (222Rn), é un gas radioactivo de orixe natural que emana do chan e da exposición da cal a este poden derivar problemas importantes de saúde. Pulse sobre este enlace para coñecer algo máis sobre este gas.

O LAR ofrece un servizo de monitorización da concentración de gas radon no interior de edificios, tanto para usuarios particulares, coma para empresas ou organismos públicos e privados.

De estar interesado en coñece-la concentración de radon á que está exposto na súa vivenda ou no seu lugar de traballo, os enlaces de abaixo informarano sobre como se leva a cabo a mesma así como de como contratala.

Más información Medición de Radón en Galicia

Leave a Comment

Entrada anterior:

Entrada siguiente